Ondernemingsraad (OR) verkiezingen VUmc

Eens in de vier jaar zijn er OR verkiezingen op het VUmc en dit jaar is het weer zo ver! Als je minimaal een half jaar in dienst bent van het VUmc kan je je stem uitbrengen op een kandidaat. Met meer dan 2400 wetenschappelijke publicaties en meer dan 100 promoties in 2011 is onderzoek een van de kerntaken van VUmc. Vind jij dat onderzoek desalniettemin te weinig aandacht krijgt binnen VUmc? Of dat er meer geregeld moet worden voor promovendi en post-docs? Als je voor 1 maart 2013 een jaar in dienst bent, kunt je verkiesbaar stellen als OR lid!

 

Wat zoekt de OR: je bent gemotiveerd om naast je promotie structureel tijd in de OR te steken (hier wordt je voor gecompenseerd in promotietijd). Als promovendus is het niet verplicht om de volledige periode van 4 jaar zitting te nemen. Je dient de Nederlandse taal goed machtig te zijn om beleidsstukken te kunnen lezen.

 

Wat biedt de OR: de mogelijkheid om binnen VUmc mee te praten over de huidige organisatie en de plannen voor de toekomst. Tevens krijg je trainingen om je werkzaamheden voor de OR goed te kunnen verrichten.

 

Wil je meer weten over de OR of wil je je kandidaat stellen als OR-lid? Neem dan vóór 25 februari contact op met ProVU of René van Andel, ambtelijk secretaris van de OR, via (020) 444 3478, or@vumc.nl, of kijk voor meer info hier: http://www.youtube.com/watch?v=Qo9QiB_iOns&feature=youtu.be

One thought on “Ondernemingsraad (OR) verkiezingen VUmc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *