De inschrijving voor de Nationale DenkTank 2014 is geopend!

Meld je aan!
Ben je creatief, onafhankelijk en ondernemend? Ben je in staat om te werken in een multidisciplinair team en wil je graag bijdragen aan de maatschappij? Meld je hier dan voor 27 April aan voor de Nationale DenkTank 2014!

De Nationale DenkTank
De DenkTank werkt met een team van ongeveer twintig academici en promovendi gedurende vier maanden aan visionaire, creatieve én praktische oplossingen voor een urgent maatschappelijk probleem. Het team kan daarbij rekenen op de input van experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.

Big Data
In 2014 is het thema Big Data. Hoe kunnen we Big Data gebruiken om Nederland nog beter, duurzamer of veiliger te maken? En wat is er nodig om dat te realiseren – van motiveren van talent tot waarborgen van privacy en instemming door burgers?

Meer informatie?
17 April om 19.30 uur zal er een informatieavond worden georganiseerd in Amsterdam bij THNK (Haarlemmerweg 8a). Ook is er meer informatie te vinden op de website en op de facebookpagina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *