Nationale Denktank 2015 – Het leren van de toekomst (Deadline aanmelding 28 april)

Ben jij student, pas afgestudeerd, of promovendus? Ben je creatief, onafhankelijk en ondernemend?
Ben je in staat om te werken in een multidisciplinair team en wil je graag bijdragen aan de maatschappij?
Meld je dan voor 28 April aan voor de Nationale DenkTank 2015!

De DenkTank werkt met een team van ongeveer twintig academici en promovendi gedurende vier maanden aan visionaire, creatieve én praktische oplossingen voor een urgent maatschappelijk probleem.
Het team kan daarbij rekenen op de input van experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.

In 2015 is het thema Onderwijs: het leren van de toekomst.
De noodzaak van vernieuwing in het onderwijs tekent zich steeds scherper af: in een snel veranderende wereld doceren wij al zo’n 50 jaar op dezelfde manier.
De Nationale DenkTank 2015 zal zich gaan bezighouden met de vraag: Hoe kunnen we het leren in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland zo organiseren dat het beter aansluit bij de individuele leerling en de veranderende omgeving?

Meer informatie?
Op 9 April vindt er een informatieavond plaats in Amsterdam bij THNK (Haarlemmerweg 8a). Een impressie vind je op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=QYUNyEiGRpM

Ook is er meer informatie te vinden op onze website www.nationale-denktank.nl/denktank-2015 en facebookpagina: www.facebook.com/nationaledenktank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *