ProVU is looking for new University Council representatives!

The Works Council/University Council (Ondernemingsraad) is an organ that actively participates in decision making within the university. The Council gives approval or advice on important financial, judicial, education, research, housing and other matters directly affecting the employees and our university as a whole. Following elections in spring 2014 ProVU obtained 7 seats in the Council. Because of members finishing their PhDs we are now looking for candidates to fill vacancies from January 2016 until April 2017.

What are the requirements?

– Dutch-speaking (you don’t have to be a native speaker or speak perfect Dutch, but do need to be able to have good written and oral communication skills),
– You are a PhD candidate, postdoc, lecturer or have affinity with these groups,
– Willing to spend 8 hours per week (you will be compensated in money or time),
– Willing to learn about our university: the structure, how decisions are made, what our vision is for the future, etc
– You enjoy discussing and debating about a wide variety of issues affecting all employees of the university.

How much time does it take?

You are paid for and expected to work 8 hours a week. If you have a contract for 4 days or less, you can choose to have a paid extra day. If you have a contract for 5 days/36+ hours, you will be compensated in time. In practical terms, this means that taking a seat in the Council is time-neutral. You will receive an extension of your contract depending on your Council term.

How often are the meetings?

Twice a month there is a meeting with the whole Council and/or Student Council and/or Executive Board of the University. The other weeks are committee meetings which are more flexible. Most of these meetings are on a fixed day: Wednesday. You can find the schedule on the website: ondernemingsraadvu.nl

Do I have to be present during every meeting?

If you have a conference or teaching obligations it is okay to miss a meeting now and then. In principle we do expect full attendance.

How can I apply or ask for more information?

To apply send an e-mail to Laura at L.M.Henderson@vu.nl with a CV and short motivation. If you have any questions you can also e-mail Laura at the same address about your inquiry.

ProVU zoekt nieuwe leden Ondernemingsraad!

De ondernemingsraad van de VU is een medezeggenschapsorgaan dat actief deelneemt aan het beslissingsproces van de Vrije Universiteit. De ondernemingsraad heeft instemmings- of adviesrecht op het gebied van financien, juridische zaken, onderwijs, onderzoek, huisvestiging en andere zaken die het personeel van de VU of de VU als geheel raken. Sinds de verkiezingen in de lente van 2014 is de ProVU fractie met 7 zetels in de raad vertegenwoordigd. Omdat enkele huidige leden hun promotieonderzoek afronden zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten om enkele vacatures op te vullen tussen januari 2016 en april 2016 2017.

Kwalificaties voor de functie?
– Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nederlandse taal
– Je bent een promovendus, postdoc, docent of je hebt affiniteit met een van deze groepen
– Je bent bereid om 8 uur per week aan de OR te besteden (je zult gecompenseerd worden in geld of tijd)
– Je bent bereid om over de universiteit te leren: de structuur, besluitvorming, visie, etc.
– Je hebt plezier in discussieren en debatteren over een breed palet van onderwerpen die het personeel van de VU aangaan

Hoeveel tijd ben je eraan kwijt?

Je wordt betaald voor 8 uur per week. Verwacht wordt ook dat je die acht uur per week aan het OR werk besteed. Indien je een contract hebt voor 4 of minder dagen per week, kun je ervoor kiezen een extra dag in de week betaald te krijgen. Indien je een contract hebt voor 5 dagen of 36 uur zul je gecompenseerd worden in tijd. Dit houdt in dat je 4 dagen per week werkzaam zult zijn in je huidige functie, en één dag in de week als OR lid, met behoud van salaris. In dit laatste geval kan het zo zijn dat je contract verlengd wordt met de tijd die je in de OR hebt gezeten.

Hoe vaak zijn er vergaderingen?

In beginsel is er twee keer per maand een vergadering met de ondernemingsraad als geheel en/of de Universitaire Studentenraad en/of het College van Bestuur van de VU. Daarnaast wordt er vergaderd in commissieverband, deze vergaderingen vinden in kleinere groepen plaats. De meeste vergaderingen zullen gepland worden op de woensdag. Het vergaderschema staat op de website: www.ondernemingsraadvu.nl.

Moet ik iedere vergadering aanwezig zijn?

Indien je vanwege een conferentie of onderwijsverplichtingen een vergadering moet missen kan dit voorkomen. In principe verwachten we volledige aanwezigheid.

Hoe kan ik solliciteren of om meer informatie vragen?

Om te solliciteren kun je je CV en een korte motivatie mailen naar Laura via het e-mailadres L.M. Henderson@vu.nl. Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Laura.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *