VUmc zoekt promovendi voor ontwikkelen competentieprofiel

Beste promovendus,

 

De 8 UMC’s zijn bezig met het ontwikkelen van een competentieprofiel voor promovendi. Dit zal een tool zijn die elke promovendus kan gebruiken om helder te krijgen wat zijn of haar competenties zijn en welke competenties verdere ontwikkeling behoeven. Het is bruikbaar om dit te weten bij de keuze van trainingen/cursussen/opleidingen in het kader van je promotietraject, maar ook bij een volgende carrièrestap bijvoorbeeld. Het profiel bevindt zich momenteel in de fase van toetsen: wat vinden de promovendi en promotoren ervan? Is het werkbaar? Helpt het je om duidelijk te krijgen waar je goed in bent, of op welk gebied je kunt leren?

 

VUmc is op zoek naar promovendi die minimaal één jaar geleden zijn gestart met het promotietraject en die ons input willen geven.

In november zal een bijeenkomst van 1 uur worden georganiseerd om het model plenair toe te lichten. Daarnaast kost het natuurlijk tijd om het profiel in te vullen en vragen erover te beantwoorden.

 

Wil jij helpen? Meld je aan bij Ellen Dijkstra via e.dijkstra@vumc.nl

Jouw bevindingen zullen meewegen in de keuze om dit model in de toekomst aan te bieden aan alle promovendi.

 

Alvast bedankt!

 

Ellen Dijkstra
Secretaris Decanale Zaken

VUmc – dienst bestuurlijke en juridische zaken (BJZ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *